TRANSFORMATIE BESTAANDE STAD

 

   


 | LVDK 20030 | 17-05-2020 |

 

Geacht college,

 

Het ziet er naar uit dat mede door de coronacrisis de Binnenstad van aart en karakter zal gaan veranderen. Analyses leren nu al dat het winkel en horeca bestand zal gaan wijzigen. In feite wordt een bestaande (retail)ontwikkeling versterkt door de coronacrisis. Ook ziet het ernaar uit dat de 1,5 metersamenleving wel eens een blijvertje zou kunnen zijn of veel langer zal gaan duren dan wij allemaal hopen. Er zullen als gevolg hiervan in het winkel/horeca front (blijvende) gaten gaan vallen die, naar verwachting, de huidige leegstand verder zullen opvoeren.

Voor de BSD-fractie reden om een recent stuk: de Woningbouwmatrix 2019 – 2020 (U20-003234) nader te bekijken. Sinds haar verschijnen in maart j.l. zijn de verwachtingen en de vooruitzichten enorm veranderd.

De BSD-fractie voorziet een forse transformatie van winkels en horeca voorzieningen deels naar andere functies zoals woningen. In de woningmatrix 2019-2020 is een prognose te vinden:

Bestaande stad transformatie
2020-2024 100 woningen
2025-2029 238 woningen

Totaal dus 338 woningen in 10 jaar dus circa 34 woningen per jaar.

  • Zijn dit woningsplitsingen, en of transformatie van winkel/bedrijfspand naar woningen?
  • Waarop zijn deze prognoses gebaseerd?
  • Graag ontvang de BSD-fractie een aanduiding waar en hoe in de bestaande stad deze transformatie wordt voorzien.

In afwachting van uw reactie,

met vriendelijke groet,

namens de BSD-fractie,

 

Louis van der Kallen.