SMART-LANTARENPALEN WOB

 

   


 | AW/LVDK01 | 14-12-2020 |

 

Geacht College,

 

In het kader van artikel 3 lid 1 van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) verzoekt ondergetekende inzage in alle dossiers, die betrekking hebben op de plaatsing/ombouw SMART lantaarnpalen

Voornoemde dossiers zijn die documenten als bedoeld in artikel 3 lid 2 WOB.

Ondergetekende verzoekt Uw College hem kennisneming van de inhoud toe te staan (artikel 7 lid 1b WOB) en met een beroep op artikel 7 lid 2 WOB de dossiers voor de verzoeker ter inzage te leggen van 4 januari 2021 tot en met 26 februari 2021.

Dit verzoek is mede een gevolg van de toenemende onrust en gevoelens van onveiligheid, gezondheid en aantasting van de privacy. Bijgaand een artikel wat één en ander nader duidt.(.PDF)

Op basis van de opgevraagde stukken hopen ondergetekende inzicht te krijgen in een aantal zaken en antwoorden te verkrijgen op onderstaande vragen.

 • Staan er al SMART lantaarnpalen in de gemeente Bergen op Zoom?

 • Zo ja, waar staan deze SMART lantaarnpalen?

 • Zijn er plannen om SMART lantaarnpalen in de toekomst (bij) te plaatsen?

 • Wat zit er in de SMART lantaarnpalen in de gemeente Bergen op Zoom?

 • Zit hier, komt of kan hier een camera in?

 • Zo ja, waar zal deze voor worden gebruikt?

 • Zit hier, komt of kan hier apparatuur voor aankondigingen in (luidsprekers bijvoorbeeld)?

 • Zit hier, komt of kan hier lichtaanpassing met bewegingsmelder in?

 • Zit hier, komt of kan hier een weerstation met sensoren in?

 • Zit hier, komt of kan hier Wifi in (2,4 en/ of 5,8 gigahertz en radiogolven tot 300 gigahertz)?

 • Zit hier, komt of kan hier apparatuur voor 3G in?

 • Zit hier, komt of kan hier apparatuur voor 4G in?

 • Zit hier, komt of kan hier apparatuur voor 5G in?

 • Zit hier, komt of kan hier een antenne in?

 • Zo ja, wat voor antenne is dit?

 • Zit hier, komt of kan hier een CO2 sensor in?

 • Zit hier, komt of kan hier een lader in voor een elektrische auto?

 • Zit hier, komt of kan hier nog iets anders in dat hierboven niet is genoemd?

 • En zo ja, wat zit hier, komt of kan hier dan in dat hierboven nog niet is genoemd?

 • Daarnaast willen ondergetekenden graag weten wie er verantwoordelijk zijn voor diegene die schade ondervinden door de elektromagnetische straling die wordt uitgezonden door de lantaarnpalen. Zijn dit, bijvoorbeeld, de Telecom providers, de makers van de lantaarnpalen, de eigenaars, de overheid, de gemeente Bergen op Zoom zelf of een andere partij?

In de verwachting dat U de termijnen genoemd in artikel 6 lid 1 en eventueel lid 2 WOB zult respecteren.

In afwachting van uw reactie,
met vriendelijke groet,

 

LOUIS VAN DER KALLEN,
A. J. WITHAGEN.