DE BUITEN BETER APP/ VERRASSING/ AANVRAGEN LOONT

| jaar 4 | nummer 186 |

| 05-11-2017 | 09.30 uur |


 

| DE BUITEN BETER APP |  

 

Meldingen over zaken die de burger in de openbare ruimte tegenkomt, moeten bij de gemeente via de ‘Buiten Beter app’ worden gemeld. Hoe het in de praktijk (niet) werkt, werd onlangs door Lijst Linssen verwoord in haar vragen aan het college hierover.

Volgens de coördinator Buurtpreventie vindt de uitvoering van deze manier van ‘overlast en onduidelijkheid melden’ plaats op aangeven van de politiek. Naast de voorbeelden die Lijst Linssen in haar vragen aan het college noemt, wil ik er nog een praktijkvoorbeeld aan toevoegen. Een inwoonster van onze mooie gemeente wil haar hond uitlaten op een veldje dat speciaal daarvoor is bestemd. Echter omdat dit niet ter plaatse door middel van een bordje is aangegeven, wordt zij regelmatig door andere burgers er op gewezen dat ze haar hond niet los mag laten lopen. Zij is het iedere keer opnieuw moeten uitleggen en verdedigen dat dit wel is toegestaan meer dan beu. Zij benadert de gemeente via de ‘Buiten Beter app’ op 4 oktober j.l. met het verzoek om de eerder gemaakte afspraak, dat het op het  aangewezen veldje is toegestaan honden los te laten lopen door middel van het plaatsen van een bordje, duidelijk voor iedereen aan te geven. Per omgaande ontving zij een geautomatiseerd bericht  dat als de klacht niet binnen 10 werkdagen opgelost zou zijn de gemeente dan  contact zal opnemen met mevrouw. Op 2 november had mevrouw nog geen bericht ontvangen en was haar verzoek niet tot uitvoering gebracht. Daarom belde ze zelf de gemeente met de vraag wat de stand van zaken was. Daarop kreeg ze te horen “Oh, heeft u nog geen bericht ontvangen, dan zal ik eens in de computer kijken”. “Oh, ik lees het al, op datgene wat u vraagt heeft de gemeente geen beleid”! “Goede dag verder”!

En zo wordt een actieve burger afgescheept! Die zal een volgende keer wel drie keer nadenken  voordat ze een opbouwende, positieve suggestie zal doen aan de gemeente. Een goed bedoeld systeem blijkt dus in de praktijk niet te werken.

Misschien is het daarom verstandig om de app beter buiten werking te stellen!

Piet  van den Kieboom

 


 

| VERRASSING |  

 

Nieuwe Vesting

In de gemeenteraad is er stevig gediscussieerd over een motie van Lijst Linssen naar aanleiding van het plan Op de Weele in de Nieuwe Vesting: de woontoren van bijna 25 meter binnen de juridische contouren van een bestemmingplan dat vastgesteld is in november 2013. Omwonenden zijn met het plan Op de Weele niet blij.

De Nieuwe vesting betreft een globaal bestemmingsplan dat door het college van B&W verder is uitgewerkt. Bij de vaststelling in de gemeenteraad in november 2013 is er stevig gediscussieerd over de maximale hoogte. D66 kwam destijds met een amendement om deze te verlagen naar maximaal 20 meter. Lijst Linssen was “blij met het voorstel” en de PvdA woordvoerder sprak van een “redelijk vertrouwen” in de nadere invulling en noemde de maximale bouwhoogte “in theorie”. De toenmalige wethouder Ad van der Wegen (PvdA) ontraadde het amendement en hield vast aan de 25 meter. Het college had die maximale hoogte al verlaagd van 30 naar 25 meter. Uiteindelijk stemden destijds D66, het CDA, Groenlinks en de BSD voor het amendement. Zij vonden 25 meter (veel) te hoog. Lijst Linssen, GBWP, de VVD, de PvdA en de SP verwierpen het amendement. De 25 meter bleef. Een beetje ‘boter op het hoofd’ bij Lijst Linssen zit er wel. Toen bepleitte ik in het debat om een fotoprojectie te maken van de verschillen in hoogten, zodat voor een ieder het inzichtelijker zou zijn wat de verschillen waren. Dat was de wethouder, naar zijn zeggen, niet gelukt.

In het raadsdebat nu wees wethouder Patrick van der Velden (GBWP) op de eigen verantwoordelijkheid van kopers in een wijk in ontwikkeling. Natuurlijk heeft hij daar ook een punt. Ik erken onmiddellijk dat het lezen van bestemmingsplannen voor een gewone burger niet eenvoudig is en dat deze makkelijk op het internet te vinden moeten zijn. Ik beveel een ieder aan om even te gaan praten op het gemeentehuis en bedenk wat je wilt vragen. De ervaringen van burgers, die dat voorafgaande aan een aankoop hebben gedaan is dat ze als het ware door het bestemmingsplan zijn heen geleid en hun vragen werden beantwoord en ze daardoor beter wisten wat er in de omgeving van het eventueel te kopen huis of de bouwkavel allemaal wel of niet kan. Zo kunnen onaangename verrassingen voorkomen worden. 

Louis van der Kallen

 


 

| AANVRAGEN LOONT |  

 

Over 2017 heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed namens minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 49,7 miljoen euro instandhoudingssubsidie toegekend aan eigenaren van rijksmonumenten, waaronder ook groene monumenten. Het is dit jaar voor het eerst dat alle aanvragen die aan de criteria van de regeling voldeden, konden worden gehonoreerd.

Het Rijk draagt maximaal 50% bij aan de uitvoering van een zesjarig instandhoudingsplan. De rest betaalt de eigenaar zelf. Ook de gemeente Bergen op Zoom viel met een aantal monumenten in de prijzen.

Het Stadhuis/de Oliphant 24.000 euro, Stadsschouwburg De Maagd 108.838 euro en de St. Gertrudiskerk 181.438 euro. De subsidieaanvragen voor 2018 kunnen tussen 1 februari en 31 maart 2018 worden ingediend.

Ik ben benieuwd voor welke monumenten Bergen op Zoom een subsidie aanvraag gaat indienen en of daar ook groene monumenten bij zullen zijn.

Louis van der Kallen