WOONWAGENBELEID, KENMERK LK/14084

 


 

Bergen op Zoom, 19 november 2014 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: Woonwagenbeleid, kenmerk LK/14084 

 

Geacht College, 

Van woonwagenbewoners heeft de BSD-fractie vernomen dat uw college een notitie voorbereidt inzake het (toekomstige) woonwagenbeleid. 

In dit kader denkt de BSD-fractie graag met u mee.

Wij zouden graag zien dat in die notitie de volgende thema’s aan de orde komen:

  • Grootte van woonwagenlocaties (hoeveel plaatsen minimaal/maximaal)
  • Grootte van woonwagenkavels
  • Verdeling koop/huur van de kavels
  • Verdeling koop/huur
  • Wel of niet schuur en/of bijgebouwen toestaan
  • Mede huren (inwonen met overname rechten)
  • Criteria wachtlijst en urgenties
  • Onderhoud richtlijnen
  • Taak/functieomschrijving beheerders (Nijbod)
  • Toezicht/handhaving bestemmingsplan 

De BSD-fractie zou graag zien dat per thema aan de raad alternatieven worden geboden inclusief uw motivatie per alternatief. 

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie 

Louis van der Kallen

Ennely den Ronden