KLANKBORDGROEPCONCEPT, KENMERK LK/15008

 


 

Bergen op Zoom, 2 februari 2015

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft: Klankbordgroepconcept, kenmerk LK/15008

 

Geacht college, 

Naar aanleiding van de discussie rond de aanpak van de Grote Melanen komt vanuit de milieubeweging de vraag op waarom de gemeente niet een min of meer structureel overleg kent met de milieubeweging, waarin zij mee kunnen denken omtrent de plannen zoals nu rond de Grote Melanen. Roosendaal zou een dergelijk overleg in de vorm van een soort klankbordgroep van verschillende maatschappelijke organisaties wel kennen. Daar bevalt dit uitstekend en wordt het, naar onze informatie, als waardevol ervaren door de maatschappelijke organisaties (milieu, ZLTO).

De BSD-fractie verzoekt uw college de opzet van een dergelijke klankbordgroep te overwegen.

Uw reactie afwachtend,  

Met vriendelijke groeten, 

Louis van der Kallen