RE-INTEGRATIEPROJECT WERKLOZEN, KENMERK PVDK/FEK/14064

 


 

Bergen op Zoom, 25 september 2014 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft:          re-integratieproject werklozen, kenmerk PVDK/FEK/14064

 

Geacht College,

De BSD-fractie vraagt Uw aandacht voor een succesvol reïntegratieproject in de gemeente Breda met de bedoeling dit eventueel ook voor de gemeente Bergen op Zoom te ontwikkelen en mogelijk te maken. 

Goed voorbeeld:
Vrijdag 19 september  was de ‘Dag van de coöperatie’. Dat is een dag die onder het motto: “alles draait om delen en doen” o.a. werd georganiseerd door de provincie, de HAS Den Bosch, PON en de ZLTO. Er waren tal van deelsessies waar allerlei coöperatieve initiatieven werden toegelicht. Zo ook het project ONS. ONS is het vernieuwde buurthuis in Geeren-Zuid, een wijk in Breda Noord. Een zestiental bewoners uit de wijk vormen samen ONS coöperatief. Een collectief van 16 ondernemers (vrijwel allemaal vrouwen) met verschillende culturele achtergronden. Samen runnen ze onder andere een wijkrestaurant. Bijna allemaal met behoud van een uitkering. Alle deelnemers zaten langer dan 15 jaar in de bijstand. Onder begeleiding van twee medewerksters, met medewerking van een woningcorporatie en de gemeente, werd ongeveer 9 maanden geleden dit initiatief gestart. De deelnemers werken minimaal 16 uur in de week in hun coöperatie voor een bescheiden vergoeding en een winstregeling, waarmee een individueel spaarpotje voor onderwijs wordt gevormd, en een regeling waarbij de overwinst naar de uitkeringsinstantie gaat. ONS blijkt na 9 maanden winstgevend en reeds twee van de acht deelneemsters van het eerste uur hebben buiten ONS een betaalde baan gevonden. 15 jaar bijstand en dan binnen 9 maanden aan het werk in een gewone baan vindt de BSD-fractie een prestatie van formaat. Een initiatief wat het (na)volgen waard is. ONS werkt wel in een door de gemeente Breda verklaarde ‘regelarme zone’. 

Afgelopen gemeenteraadsvergadering sprak de raad over het Philip Morris dossier. Een belangrijk item daarbij was: ‘Wie zorgt er nu voor nieuwe werkgelegenheid, wie schept er nu banen?’. Deze vrouwen hebben aangetoond dat werkzoekenden, die reeds langdurig werkloos zijn, met een steuntje in de rug van de gemeente, in staat zijn zich zelf te re-integreren op de arbeidsmarkt door hun eigen werkgelegenheid te creëren.

De BSD-fractie is hiervan onder de indruk en verzoekt uw college dan ook te onderzoeken of een dergelijke aanpak ook mogelijk kan zijn voor werkloze uitkeringsgerechtigden in Bergen op Zoom. Bent U bereid om daarbij het steuntje in de rug, zoals door de gemeente Breda werd gegeven, ook aan onze werkloze inwoners te bieden?

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Piet van den Kieboom

Farid El-Khassim

U kunt ONS coöperatie bereiken:

Tel: 076-5871993

E-mail:[email protected]