STELLING VAN DE DAG: ZORGVOORZIENINGEN EN PARTICIPATIE

 

|  16-02-2014  |  13.15 uur  |

 


Euro-neeHet geld is de komende twintig jaar op hier in Bergen en omstreken. Dit door het debacle de Bergse Haven, maar hierover dinsdag veel meer. Wat betekent dit voor Bergen op Zoom en de handhaving van de zorgvoorzieningen? Dat ziet er niet rooskleurig uit..

De overheid gaat de zorgvoorzieningen door de gemeenten laten regelen, de geldkraan is dan niet dicht, maar wel minder open dan we gewend zijn. In combinatie met de grote tekorten, ontstaan door o.a. het Bergse Haven project, kan dit desastreus uitvallen voor de voorzieningen in Bergen op Zoom. Hiervoor wil de BSD waken! Zich sterk maken. 

Zeker nu er steeds meer eisen gesteld worden aan familie en naasten, de participatiemaatschappij die de overheid nastreeft, zal de druk op de burgers komen te liggen. Wat de BSD betreft een vervelende combinatie. We moeten waken dat het niet gaat lijken op: zoekt u het maar zelf uit! 

Bezuinigen en participeren zal voor u waarschijnlijk gaan betekenen: minder zorgrechten en zoekt u het zelf maar uit, als u geluk heeft met hulp van familie, vrienden of bekenden. De ontmanteling van de verzorgingsstaat is in volle gang. Is dit wat wij willen met zijn allen? Wat de BSD betreft niet.