VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018

 

 


Inzien van het uitgebreide verkiezingsprogramma:

pdf

 

PUNTENPROGRAMMA 2014-2018:

 • De mens en zijn leefomgeving staan voor de BSD centraal.
 • Bergen op Zoom op termijn weer financieel gezond maken.
 • De BSD staat open voor samenwerking met iedereen.
 • Vergroten van de leefbaarheid; een schone en veilige gemeente.
 • Bevorderen/hercreëren gemeenschapszin.
 • Een sociaal ouderen- en jongerenbeleid, WMO en onderwijs
 • De BSD gaat voor snellere realisering discotheek.
 • Ten alle tijden respect hebben voor de cultuurhistorische elementen binnen de gemeente.
 • Dorpskernen behouden zoveel als mogelijk hun eigen karakter.
 • Verantwoordelijkheid nemen voor het heden, zonder een ongunstige doorbelasting naar de toekomst.
 • Het vinden van een goede balans tussen de drie P’s: planet, people, profit, oftewel de balans tussen milieu-sociaal-economisch rendement.
 • Terugdringen bureaucratie, bevordering efficiëntie en effectiviteit.
 • Duidelijke communicatie vanuit het gemeentebestuur en meer invloed van burgers.

 

 

Reacties zijn gesloten.