WIE ZIJN WIJ?

 

           


ds'70Feitelijk is de BSD (Bergse Sociaal Democraten) een voortzetting van DS’70, afdeling Bergen op Zoom. DS’70 was aan het einde van de zestiger jaren een afsplitsing ter rechterzijde van de PvdA. Binnen de PvdA kwam toen een beweging op: ‘nieuw links’, die de PvdA een stevige ruk naar links liet maken. Een aantal van de punten die ‘nieuw links’ voorstond, zoals o.a. de wens uit de NAVO te treden en het normaal gaan vinden dat ‘regeren op de pof mocht’, waren voor de DS’70-oprichters een brug te ver.

Veel oudere PvdA-leden waren als rechtgeaarde democratische socialisten in de oorlog actief geweest in het verzet. Voor hen was het ondenkbaar dat op het hoogtepunt van de “koude oorlog” verraad zou worden gepleegd aan onze bevrijders (o.a. VS, Canada) en de Noord-Atlantische-gedachte door het bondgenootschap te verlaten.

Ook het makkelijk geld uitgeven, dat nog niet was verdiend, was voor de rasbestuurders en democratische socialisten een gruwel. Een gulden moest immers eerst verdiend worden, voordat hij kon worden uitgegeven. Rechtvaardige welvaartsverdeling was niet de rekening doorschuiven naar het nageslacht. Sterker nog: je werkte in de eerste plaats voor de toekomst.

Na de opheffing van DS’70 in de eerste helft van de jaren tachtig, heeft de afdeling Bergen op Zoom zich eerst de Brabantse Sociaal Democratische Beweging (BSDB) genoemd, om in 1986 als BSD aan de gemeenteraadsverkiezingen deel te nemen.

Sinds 1986 is de BSD in de gemeenteraad van Bergen op Zoom vertegenwoordigd. Eerst als zelfstandige fractie en tussen 2002 en 2006 in één fractie met D66 (D66/BSD).

Vanaf 1986 is Louis van der Kallen ons gezicht in de gemeenteraad van Bergen op Zoom.

Meer dan tien jaar is Piet Stander het duo-raadslid geweest van Louis van der Kallen. Hij werd opgevolgd door Jos Bakx. Martin Keller heeft daarna deze taak tot november 2007 op zich genomen en na ca. 11 jaar heeft hij het stokje overgedragen aan Mick Meijers.

Reeds vanaf 1986 is Ank van der Kallen secretaris van de BSD en Rien van Ginneken penningmeester. Sinds 1986 heeft de BSD drie voorzitters gekend: Leo van IJmond de eerste jaren, daarna Henk Meertens, een vakbondsman in hart en nieren tot zijn overlijden. Na het overlijden van Henk heeft René Langenberg de voorzittershamer overgenomen.

De BSD is in feite een politieke vakbondsclub die sociaal democratische idealen vorm wil geven in onze samenleving. Oog hebben voor en met elkaar zijn daarin kernwaarden.

De BSD-idealen worden het beste verwoord in de dichtregels van Henriëtte Roland-Holst:

 

Morgen wordt heden geschreven
Gij levenden bouwt wordend leven
Gij werkt voor der komenden lot

 


           

Reacties zijn gesloten.