VRAAG ANTERIEURE OVEREENKOMSTEN

 

   


 | PJ 22027 | 01-11-2022 |

 

Geacht college,

 

Bij het splitsen van woningen wordt gebruik gemaakt van de Nota Kostenverhaal. Afspraken hieromtrent worden vastgelegd in een anterieure overeenkomst.

Zoals artikel 6.24 lid 3 van de Wet Ruimtelijke Ordening voorschrijft dient de afspraak dat er een anterieure overeenkomst wordt gesloten te worden bekend gemaakt (zie bijv. het Zonnepark aan de Zuidgeest).

De fractie van de BSD vraagt het college aan te geven of er een anterieure overeenkomst is gesloten voor het splitsen van de woning Zuivelstraat 15-17 en zo ja, waarom deze afspraak niet is gepubliceerd.

Hoogachtend,
namens de BSD-fractie,

 

Piet Juten.


   

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *